June 15, 2024
11 11 11 AM
Orët plotësuese dhe shtuese / Ek ve ilave / Дотатна и дополнителна настава
8 Marsi | 8 Март | 8 Mart
Urime 7 Marsin
Orari i orëve shtuese dhe plotësuese
Proje: KİTAPTAN HAYALE, HAYALDEN KALEME
Lajmërim | Bildiri | Соопштение
SH.F.K ISTIKBALL TETOVE | İSTİKBAL B.İ.Ö.O. KALKANDELEN

Lajmërim | Bildiri | Соопштение

  • Gjysëmvjetori i dytë fillon më 1 Shkurt.

  • Okuma yılının ikinci yarısı 1 Şubat’ta başlıyor.

  • Учебната година започнува на 1 Февруари.